Algemene Voorwaarden Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Daphne van der Meulen afsluit.
Voordat je een workshop geeft, is het belangrijk om deze goede door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers van (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier voor aankoop van een workshop door cliënt cq deelnemer en het verstrekt van een bewijs van inschrijving door Daphne van der Meulen.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. In het geval van de Wax Carving Workshop is dit minimaal 4 deelnemers.
2.2 Daphne van der Meulen bewaart zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 6 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u uw gegevens hier achterlaten om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe gegevens, of om een ​​bericht te ontvangen wanneer er een plek vrij komt.
2.6 Het aantal tickets dat u koopt staat gelijk aan het aantal deelnemers. Koopt u bijvoorbeeld één ticket, dan is dat geldig voor één persoon.
2.7 Door de inschrijving sluit u zich aan bij de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren. (hallo @ daphnevandermeulen .com)
3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er in elk geval €7,50 aan administratiekosten ingehouden, om de onkosten van het ontvangen van betalingen te vergoeden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 75% van de deelnamegelden in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen breken, dan mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar dit dient wel van te voren worden gemeld.

4. Annulering/verplaatsing door Daphne van der Meulen
4.1 Daphne van der Meulen is deelnemers bij voldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of delen, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. De betaalde kosten worden dan volledig gerestitueerd.
4.2 Daphne van der Meulen is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt via e-mail op de hoogte gesteld en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus te verplaatsen/annuleren.
4.3 Daphne van der Meulen is gerechtigd bij ziekte of onverhoopte omstandigheden van de docent de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum van annulering en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 zodra de betaling is overgeboekt op de rekening van Daphne van der Meulen is de deelname bevestigd. Tot die tijd is de plek van de deelnemer niet gegarandeerd.
5.2 Mocht de deelnemer een kortingscode ontvangen, dan dienen zij deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Er kunnen geen kortingscodes worden betaald, er kunnen geen restituties worden gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Bij klachten kan de deelnemer contact opnemen met Daphne van der Meulen . Deze zal de deelnemer zo goed mogelijk van dienst zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Daphne van der Meulen besluit geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet worden gemodificeerd, nagebootst, geproduceerd of gemengd worden gemengd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet deelnemers cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, onderliggende rechten zoals bedoeld voor Daphne van der Meulen toekomen, op enigerwijze aan derden af ​​te staan ​​of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de ontvangsten en gedeeltelijk de halve en deelnemers het verlorene karakter moeten begrijpen.
8.3 vanwege privacyredenen is het niet toegestaan ​​om namen te maken van de deelnemers tijdens de workshops noch opnames van de workshops in zijn geheel, tenzij de docent daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan ​​om foto's en opnames te maken van het werk dat de deelnemer tijdens de workshop heeft gemaakt en deze (online) te delen.

9: Overig
9.1 Daphne van der Meulen bewaart zich altijd het recht om de workshops om te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder ondervindt tijdens een workshop, hebben wij het recht om deze persoon te begrijpen of te verwijderen uit de workshop, en te begrijpen voor volgende workshops. De deelnemer krijgt het betaalde deelnamegeld niet terug.
9.4 Mocht de deelnemer na afloop van de workshop nog vragen hebben of persoonlijk advies willen, dan kan in overleg met Daphne van der Meulen een afspraak worden gemaakt om dit te behandelen. Hierbij wordt het consultancy-uurtarief van de docent toegepast.