Algemene voorwaarden Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Daphne van der Meulen afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier of aankoop van een workshop door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Daphne van der Meulen.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. In het geval van de Wax Carving Workshop is dit minimaal 4 deelnemers.
2.2 Daphne van der Meulen behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 4 en 6 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u uw gegevens hier achterlaten om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe data, of om bericht te ontvangen wanneer er een plek vrij komt.
2.6 Het aantal tickets dat u koopt staat gelijk aan het aantal deelnemers. Koopt u bijvoorbeeld één ticket, dan is dat geldig voor één persoon.
2.7 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren. (hello @ daphnevandermeulen . com)
3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er in elk geval €7,50 aan administratiekosten ingehouden, om de onkosten van het ontvangen van betalingen te vergoeden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 75% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen deelnemen, dan mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar dit dient wel van te voren worden gemeld.

4. Annulering/verplaatsing door Daphne van der Meulen
4.1 Daphne van der Meulen is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. De betaalde kosten worden dan volledig gerestitueerd.
4.2 Daphne van der Meulen is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Daphne van der Meulen is gerechtigd bij ziekte of onverhoopte omstandigheden van de docent de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 Zodra de betaling is overgeboekt op rekening van Daphne van der Meulen is de deelname bevestigd. Tot die tijd is de plek van de deelnemer niet gegarandeerd.
5.2 Mocht de deelnemer beschikken over een kortingscode, dan dienen zij deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Bij klachten kan de deelnemer contact opnemen met Daphne van der Meulen. Deze zal de deelnemer zo goed mogelijk van dienst zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Daphne van der Meulen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Daphne van der Meulen toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
8.3 Vanwege privacyredenen is het niet toegestaan om opnamen te maken van de deelnemers tijdens de workshops noch opnames van de workshops in zijn geheel, tenzij de docent daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan om foto’s en opnames te maken van het werk dat de deelnemer tijdens de workshop heeft gemaakt en deze (online) te delen. 

9: Overig
9.1 Daphne van der Meulen behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop, hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde deelnamegeld niet terug.
9.4 Mocht de deelnemer na afloop van de workshop nog vragen hebben of persoonlijk advies willen, dan kan in overleg met Daphne van der Meulen een afspraak worden gemaakt om dit te behandelen. Hiervoor wordt het consultancy-uurtarief van de docent toegepast.